Har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en av flere økonomiske støtteordninger for juridisk bistand som vanligvis gis til personer uten økonomisk evne til å dekke slike kostnader selv. De offentlige støtteordningene gjelder for saker med stor personlig og velferdsmessig betydning. Kravene varierer – noen sakstyper gir alle rett til fri rettshjelp, mens andre krever vurdering av søkerens inntekt og formue.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg! Derfor har vi samlet informasjon om flere offentlige og private rettshjelpsordninger på denne siden, slik at du selv kan finne ut om du er kvalifisert for gratis advokat.

Usikker på om du oppfyller kravene?

Vi i Advokatfirmaet Fusche Jenssen har god oversikt over de ulike rettshjelpstilbudene som finnes i Kongsberg. Ta kontakt med oss, så vurderer vi om du har krav på gratis advokatbistand i din sak.

Kontakt oss